Nøyaktighet er fort forklart

Mange menn har klødd seg i hodet og sagt: «Det kan da umulig være så enkelt – og samtidig sikkert»! (underforstått at hun bare tar tempen….) Svaret er klart: JA ! Vet du når hun har eggløsning, så er resten enkelt. Enten du vil de ene eller det andre…..  

Her er grunnlaget:

 • Kvinner kan bare bli gravide dagen de har eggløsning og dagen etter. 
 • Sædcellene "kan gjøre jobben" i opp til 5 døgn.  
 • Derfor er de «farlige dagene» i en syklus 5 før og 2 etter eggløsning, det trengs en dag ekstra etter EL for å være sikker på at det er en vedvarende temp-stigning.  
 • Kvinner har vanligvis kun en eggløsning i hver syklus. 2 eller flere kan forekomme – men da innenfor de samme 24 timene. Resultat: Tve-eggede tvillinger osv.
 • Fysiologisk stiger tempen med 0,2 – 0,5 grader dagen etter.  
 • Mellom eggløsning og mens kommer det aldri en ny eggløsning. Det er sikre dager. (En likeht forøvrig: Gravide har konstant høy temperatur - og de som har sex, blir da heller ikke gravide med ytterligere et foster....)  

DETTER ER MEDISINSKE FAKTA.

Litt fysiologi gjør det enklere

 • Fra M(ens) modnes egg og et av dem bringes vanligvis til eggløsning mellom dag 14 og 18 telt fra første M-dag.
 • Hormonet ØSTROGEN "styrer" syklusen.
 • Ved eggløsning, EL, presses eggcellen ut av egget, se figur ovefor.
 • Fra restene av egget dannes umiddelbart en kjertel i eggstokken, kalt det gule legemet, se bilde ovenfor.
 • Dette produserer straks hormonet PROGESTERON som er termisk, dvs anabolt. Dette "styrer" nå syklusen .
 • Derfor stiger tempen 0,2- 0,5 grader og er høy frem til mens.
 • Er det progesteron i omløp, stopper all videre modning av egg.
 • Har det vært eggløsning, må det være et gult legeme. Er det et gult legeme, lages det progesteron. Er det progesteron i omløp, GÅR TEMPEN OPP !
 • Etter rundt 11-15 dager er det slutt på næring og det gule legemet tørker inn - og produserer ikke lengre progesteron. Tempen faller, M kommer, ny syklus begynner og østrogen tar igjen styringen.
 • Blir eggløsningen forsinket – stiger ikke tempen før dagen etter. Daysy gir ikke grønt før etter en kvalifisert temp-stigning
 • De fruktbare dagene i syklusen er 5 dager før og 2 etter eggløsning.
 • Daysy tar automatisk fallhøyede for dette.

Det de færreste vet om egget ....

Egget modes fra "mikro-emne" til å bli hele 2 – 2,5 cm i diameter ved eggløsning ! Og det i løpet av ca 16. dager. Kjertelen kalt DET GULE LEGMET dannes av eggets rester og blir sittende i eggstokkens overflate. I midten ser vi hullet der den ca 1/10 mm store eggcellen ble presset ut. Det gule legmet produserer hormonet progesteron som gir energi og gjør at tempen stiger.

Bilde: (c) Lennart Nilsson


Hemmeligheten: 

PROGESTERON.

Kvinner og menn er "skrudd sammen" litt forskjellig. Vi styres av hjernen, og den sender ut hormoner med spesifkke instruksjoner gjennom blodet. Disse kobler med tilhørende celler. Når cellene har gjort jobben, kobler hormonene fra og går videre og blir til slutt nedbrutt og utskilt. Testosteron er mannens hormon, det styrer kjønnsdriften og gir energi. Du har sikert hørt om anabole stereoider. Menn har samme temperatur hele tiden. Kvinner har syklus hvor Østrogen styrer syklusen fra M(ens) til eggløsning, EL. Det sørger bl a for modning av egg, men gir ikke energi. Progesteron styrer syklusen fra EL til M. Progesteronet gir kvinnen energi. Derfor først lav, så høy temperatur gjennom syklusen. Progesteron er absolutt nødvendig for å få til et svangerskap. For lite er ofte årsak til ikke å bli gravid. 

MEN, DET ER MER. For å illustrere: Ved bruk av de fleste typer hormonell prevensjon, tas progesteronet bort. Progesteron i svikt fører til et energitap på 0,1 - 0,2 grader i kropps-temperatur. En del prosser går dermed langsommere.... Stoffskiftet går i tendens ned og mineralet kobber opp. Det betyr mer østrogen, og østrogen binder vann i kroppen. KJENT? Samtidig går mineralet sink ned. Dette er viktig for muskelstoffskiftet - og for vel 300 andre prosesser i kroppen. AI, AI.... AI, AI... Dette fører til at langtidsstresshormonet går opp. SKIKKELIG KRISE! Det forklarer hvorfor mange legger på seg, blir stive i muskler og ledd og videre mister bensubstans. De færreste ser denne sammenhengen. DETTE BLIR VERRE OG VERRE.... Progesteronet regulerer også blodlevringen, og dermed er fenomenet blodpropp forklart.

Dette og en hel del mer gjør at vi heier på "Opplev gleden med natuyrlig syklus".

Skulle du med en naturlig syklus oppleve annet enn glede, er årsaken ofte ubalanse i sex-hormonene, spesielt mellom østrogen og progesteron. Denne balansen og mer til vises elegant gjennom temperaturkurven i DaysyView. Vi hjelper deg gjerne å tolke og kan gi enkle tips for balansering.

Dette er et lite overblikk - som forteller sitt. Ta gjerne kontakt hvis temaet interesserer deg mer.

Opplev gleden med naturlig syklus

Sexhormoner i balanse – mindre stress – naturlig libido – mer energi – høyere treningsutbytte – bedre humør- og mye mer 

Gå til nettbutikk